ადორა  პაკეტში  - 1 მიღება

მიღების წესი: მოახიეთ პაკეტს და შიგთავსი მიირთვით  სასურველ ეფექტამდე  40 წუთით ადრე.